Segmentsöversikt

Nettoomsättning
  Andra kvartalet
Mkr 2014 2013
Lastbilar 48.179 46.234
Anläggningsmaskiner 14.624 16.019
Bussar 4.775 4.008
Volvo Penta 2.002 2.159
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt 1.910 3.170
Elimineringar –589 –760
Industriverksamheten 70.899 70.830
     
Kundfinansiering 2.468 2.385
Omklassificeringar och elimineringar –766 –459
Koncernen 72.601 72.756

Rörelseresultat exkl. omstruktureringskostnader
  Andra kvartalet
Mkr 2014 2013
Lastbilar 2.173 1.851
Anläggningsmaskiner 751 1.324
Bussar 70 11
Volvo Penta 235 290
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt 688 –617
Elimineringar 12 3
Industriverksamheten 3.928 2.862
     
Kundfinansiering 397 416
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 4.325 3.279
     
  Omstruktureringskostnader    
  Lastbilar –370 –16
  Anläggningsmaskiner –1 0
  Bussar –6 0
  Volvo Penta –5 0
  Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –376 0
  Industriverksamheten –758 –16
       
  Kundfinansiering –4 0
  Koncernens omstruktureringskostnader –762 –16
     
Koncernen 3.563 3.262

Rörelsemarginal exkl. omstruktureringskostnader
  Andra kvartalet
% 2014 2013
Lastbilar 4,5 4,0
Anläggningsmaskiner 5,1 8,3
Bussar 1,5 0,3
Volvo Penta 11,7 13,4
Industriverksamheten 5,5 4,0
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 6,0 4,5
     
Koncernen 4,9 4,5