Viktiga händelser

Kinesisk myndighet godkänner ­samriskbolag mellan Volvokoncernen och Dongfeng Motor Group
Den 7 januari 2014 godkände The National Development & Reform Commission (NDRC) i Kina etableringen av ett samriskbolag mellan Volvokoncernen och Dongfeng Motor Company Limited (DFG). För att affären ska kunna genomföras krävs att ett antal villkor uppfylls, inklusive godkännanden från andra berörda myndigheter. Som tidigare kommunicerats i januari 2013 har AB Volvo tecknat avtal med DFG om att förvärva 45% av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). DFCV kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon.

AB Volvo avyttrar Volvo Rents i Nordamerika
Som en del i det strategiska arbetet med att fokusera på kärnverksamheten, tecknade Volvokoncernen i december avtal om att sälja sin nordamerikanska uthyrningsverksamhet inom anläggningsmaskiner, Volvo Rents, till det amerikanska riskkapitalbolaget Platinum Equity för ca 7,0 miljarder kronor. Transaktionen hade en negativ påverkan på koncernens rörelseresultat om 1,5 miljarder kronor det fjärde kvartalet 2013. Transaktionen genomfördes i slutet av januari och som en konsekvens minskade den finansiella nettoskulden i industriverksamheten med 7,0 miljarder kronor. Volvo CE kommer att fortsätta sälja produkter till Volvo Rents under den nya ägarstrukturen.

Volvokoncernen köper dumper- och tipptrucksverksamhet från Terex
För att stärka Volvo Construction Equipment inom det viktiga segmentet förflyttning av jord- och grusmassor och utöka närvaron i det lätta gruvsegmentet, tecknade Volvokoncernen i december avtal om att köpa Terex Corporations dumper- och tipptrucksverksamheten för ungefär 1 miljard kronor på en kassa- och skuldfri basis. Affären omfattar dumper- och tipptruckstillverkaren Terex Equipment Ltd inklusive tillgångar och immateriella egendomar. Affären, som är föremål för konkurrensrättsligt godkännande, inkluderar huvudanläggningen i Motherwell i Skottland, samt två produktserier inom både tipptruckar och ramstyrda dumprar. Den innefattar också distributionsnätverk för dessa produkter i USA samt 25,2 procents ägande i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co (NHL), som tillverkar och säljer tipptruckar under varumärket Terex i Kina. NHL är listat på Shanghai­börsen. Trans­aktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2014.

Tidigare rapporterade viktiga ­händelser
• Ny Volvo FM
• Ny Volvo FMX
• Mer bränsleeffektiva motorer lanserade i Nordamerika
• Årsstämma i AB Volvo
• Ny lastbilsserie från Renault Trucks
• Volvo Lastvagnar har förnyat hela sitt europeiska modellprogram och lanserat Euro 6
• Volvokoncernen ökar sin garantireserv
• Lokal produktion av Renault Trucks-­lastbilar i Turkiet avslutas
• Volvokoncernen tar strategiskt viktigt steg med lanseringen av Quester
• Volvokoncernen rankat som ett av ­världens ledande företag inom hållbarhets­arbete
• Volvokoncernen tillkännager över­­­grip­ande effektiviseringsprogram kopplat till strategin
• Volvokoncernen optimerar lastbilstillverkningen i Europa
• Rationalisering av stabs- och koncern­gemensamma funktioner

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se