Segmentsöversikt

Nettoomsättning
  Fjärde kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 51.961 46.990
Anläggningsmaskiner 13.005 12.572
Bussar 5.512 5.384
Volvo Penta 1.777 1.754
Volvo Aero
Gemensamma koncernfunktioner 3.592 2.718
Elimineringar –949 –483
Industriverksamheten 74.898 68.934
     
Kundfinansiering 2.452 2.507
Omklassificeringar och elimineringar –708 –630
Koncernen 76.642 70.811

Rörelseresultat exkl. omstruktureringskostnader
  Fjärde kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 2.965 1.882
Anläggningsmaskiner 272 235
Bussar 50 –22
Volvo Penta 72 13
Volvo Aero
Gemensamma koncernfunktioner –2,1984 –290
Elimineringar 20 –17
Industriverksamheten 1.181 1.799
     
Kundfinansiering 397 391
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 1.577 2.190
     
  Omstruktureringskostnader    
  Lastbilar –549 –880
  Anläggningsmaskiner 0 0
  Bussar 0 –110
  Volvo Penta 0 0
  Gemensamma koncernfunktioner –32 0
  Industriverksamheten –581 –990
     
  Kundfinansiering
  Totalt  –5812 –9902,3
     
Koncernen  996 1.200

2Omstruktureringskostnader inkluderade i effektiviseringsprogrammet
3Övriga omstruktureringskostnader har inkluderats för jämförelse
4 Inklusive nedskrivning av Volvo Rents uppgående till 1.500 Mkr i det fjärde kvartalet 2013.


Rörelsemarginal exkl. omstruktureringskostnader
  Fjärde kvartalet
% 2013 2012
Lastbilar 5,7 4,0
Anläggningsmaskiner 2,1 1,9
Bussar 0,9 –0,4
Volvo Penta 4,0 0,7
Volvo Aero
Industriverksamheten 1,6 2,6
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 2,1 3,1
     
Koncernen 1,32 1,72,3

2 Omstruktureringskostnader inkluderade i effektiviseringsprogrammet.
3 Övriga omstruktureringskostnader har inkluderats för jämförelse.
4 Inklusive nedskrivning av Volvo Rents uppgående till 1.500 Mkr i det fjärde kvartalet 2013.