Anläggningsmaskiner

Försäljningen steg med 3%, svag lönsamhet

  • Viss stabilisering på marknaderna, men gruvsegmentet är fortsatt svagt
  • Volvo CE avser att förvärva dumper- och ­tipptrucksverksamhet från Terex
  • Martin Weissburg, tidigare chef för Volvo Financial Services, ny chef för Volvo CE

Den kinesiska marknaden steg det fjärde kvartalet
Mätt i antal sålda enheter minskade totalmarknaden för anläggningsmaskiner i Europa med 4% under perioden januari till november 2013  jämfört med samma period föregående år. Nordamerika steg med 1% medan Sydamerika var upp med 5%. Asien exklusive Kina steg med 1% och Kina var också upp med 1%. I Kina visar marknaden tecken på återhämtning i den allmänna byggindustrin.

Jämfört med den svaga perioden september-november 2012 steg den kinesiska marknaden med 24%, framför allt driven av lätta och medeltunga grävmaskiner. Europa steg med 7% liksom Sydamerika, framför allt drivet av offentliga inköp med låga priser. Asien exklusive Kina steg också med 7%, helt och hållet drivet av Japan eftersom Indien och Sydostasien minskar.

För 2014 förväntas totalmarknaden i Kina stiga med 0% till 10% mätt i antal enheter (oförändrad prognos). Europa förväntas också öka med i intervallet 0% till 10% (föregående prognos: minus 5% till plus 10%). Nordamerika, Sydamerika och Asien exklusive Kina förväntas samtliga bli i intervallet minus 5% till plus 5% (föregående prognos: minus 5% till plus 10%).

Under det fjärde kvartalet steg Volvo CE:s leveranser med 9% jämfört med samma period under 2012. De huvudsakliga drivkrafterna var två: tillväxt i marknaden och ökade marknadsandelar. Den globala anläggningsmaskinsbranschen börjar återhämta sig efter att ha nått bottennivåer tidigare under året. Den största tillväxten kommer från Kina följd av en lägre tillväxt i EMEA samt Nord- och Sydamerika. Samtidigt har Volvo CE:s fokus på att öka marknadsandelen inom kompaktmaskiner varit framgångsrikt både i Europa och i Kina. Däremot var gruvindustrin fortsatt svag under det fjärde kvartalet, vilket medförde en låg andel stora maskiner i leveranserna.

Lönsamheten påverkad av mix och valuta
Under det fjärde kvartalet 2013 steg nettoomsättningen med 3% till 13.005 Mkr (12.572). Justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 6%. Försäljningsökningen är framför allt en konsekvens av ökade försäljning av mindre maskiner. Efterfrågan på större maskiner är fortsatt dämpad eftersom gruvsegmentet världen över är fortsatt väldigt svagt.

Rörelseresultatet steg till 272 Mkr (235) och rörelsemarginalen uppgick till 2,1% (1,9). Den svaga lönsamheten det fjärde kvartalet påverkades negativt av en negativ produktmix med lägre försäljning till gruvindustrin som normalt har högre marginaler, prispress och ofördelaktig valutakursutveckling. Jämfört med det fjärde kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 156 Mkr.

Stärkt produktportfölj
I december meddelade Volvo CE att man tecknat avtal med Terex Corporations om förvärv av dumper- och tipptrucksverkstillverkaren Terex Equipment Ltd inklusive tillgångar och immateriella egendomar. Affären, som är föremål för konkurrensrättsligt godkännande, inkluderar huvudanläggningen i Motherwell i Skottland, samt två produktserier inom både tipptruckar och ramstyrda dumprar. Den innefattar också distributionen av dessa produkter i USA samt 25,2 procents ägande i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co (NHL), som tillverkar och säljer tipptruckar under varumärket Terex i Kina.