Viktiga händelser

Lokal produktion av Renault Trucks-lastbilar i Turkiet avslutas
Den 20 augusti enades Volvokoncernen och det turkiska företaget Karsan om att säga upp avtalet om lokal montering av Renault Trucks-lastbilar för den turkiska marknaden i slutet av 2013. Åtgärden hade en negativ inverkan på koncernens rörelseresultat i det tredje kvartalet 2013 om cirka 95 Mkr. Uppsägningen görs i anslutning till lanseringen av Renault Trucks nya modellprogram, som i stället kommer att tillverkas i Frankrike även för den turkiska marknaden.

Volvokoncernen tar strategiskt viktigt steg med lanseringen av Quester
Den 26 augusti lanserade UD Trucks Quester, en helt ny serie tunga lastbilar speciellt utvecklade för tillväxtmarknader. Med Quester går Volvokoncernen in i ett helt nytt kundsegment och lanseringen är en viktig del av Volvokoncernens strategi att öka försäljningen på tillväxtmarknader i Asien och i Stillahavsregionen samt i andra delar av världen. Tillverkningen av Quester startade i Bangkok i Thailand under det tredje kvartalet 2013. Förutom att leverera till den inhemska marknaden kommer fabriken i Thailand att exportera till Sydostasien. Inom en snar framtid kommer lastbilsserien att tillverkas i Kina för den kinesiska marknaden och senare även i Indien.

Volvokoncernen rankat som ett av världens ledande företag inom hållbarhetsarbete
Den 16 september meddelades att Volvokoncernen återigen hade kvalat in på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Det är framförallt koncernens framgångsrika arbete med miljöpolicyn och styrsystem kopplade till den som uppmärksammas i rapporten.

Volvokoncernen tillkännager övergripande effektiviseringsprogram kopplat till strategin
Den 24 september meddelades att Volvokoncernen hade beslutat föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram. Programmet omfattar både neddragningar av antalet anställda och ­konsulter på tjänstemannasidan samt effektiviseringar i det globala industrisystemet. ­Programmet beräknas medföra omstruktureringskostnader på totalt cirka 5 miljarder kronor, varav cirka 0,5 miljarder kronor förväntas vara icke kassaflödespåverkande. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna förväntas påverka rörelseresultatet under 2014. Besparingarna beräknas till cirka 4 miljarder kronor årligen, och ger gradvis resultat under 2014 för att uppnå full effekt vid slutet av 2015.

Volvokoncernen optimerar lastbilstillverkningen i Europa
Den 16 oktober meddelade Volvokoncernen ett inriktningsbeslut om att genomföra förändringar av den europeiska industristrukturen för lastbilstillverkning. Syftet är att effektivisera tillverkningen och därmed stärka konkurrenskraften. Avsikten är bland annat att succesivt under de närmaste två åren flytta monteringen av hyttinredning från Umeå till Göteborg, att koncentrera tillverkningen av tunga lastbilar i Göteborg till en lina och att koncentrera monteringen av medeltunga lastbilar till Blainville. Inriktningsbeslutet medför personalneddragningar och verksamhetsförändringar. Åtgärden står för en mindre del av det tidigare kommunicerade koncernövergripande effektiviseringsprogrammets finansiella påverkan.

Rationalisering av stabs- och koncerngemensamma funktioner
Som en del i det tidigare annonserade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet har ett inriktningsbeslut fattats om att rationalisera stabs- och koncerngemensamma funktioner runt om i världen för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Cirka 2.000 anställda tjänstemän och konsulter förväntas komma att påverkas av rationaliseringen, som avses implementeras med början under inledningen av 2014. Åtgärden är föremål för fackliga förhandlingar. Åtgärden utgör en stor del av det tidigare offentliggjorda effektiviseringsprogrammet.

Tidigare rapporterade viktiga händelser

  • Ny Volvo FM
  • Ny Volvo FMX
  • Mer bränsleeffektiva motorer lanserade i Nordamerika
  • Årsstämma i AB Volvo
  • Ny lastbilsserie från Renault Trucks
  • Volvo Lastvagnar har förnyat hela sitt europeiska modellprogram och lanserat Euro 6
  • Volvokoncernen ökar sin garantireserv

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se