Uppdatering konkurrensutredningar

I april 2011 blev Volvokoncernens lastbilsverksamhet i Korea och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av Korean Fair Trade Commission. Korean Fair Trade Commission har, genom ett pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2013, meddelat att Volvo kommer att åläggas att betala böter om ca 101 Mkr. En eventualförpliktelse om motsvarande belopp har redovisats, eftersom Volvo ännu inte har erhållit beslutet och således inte haft möjlighet att utvärdera det än.

I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser. Volvokoncernen är för närvarande av uppfattningen att det är sannolikt att koncernens resultat och kassaflöde kan påverkas materiellt negativt till följd av den pågående utredningen i Europa. Det är för tidigt att bedöma storleken på samt tidpunkten för eventuella böter, och således till vilket belopp och när de kan redovisas. Volvokoncernen har därför inte redovisat någon eventualförpliktelse eller avsättning avseende utredningen som pågår i Europa.

Volvokoncernen samarbetar till fullo med myndigheterna.