Lastbilar

Produktförnyelse i Asien och Sydamerika

  • Lansering av helt nya serien UD Quester och nya Volvo VM
  • Bra orderböcker för det fjärde kvartalet
  • Stabila marknader förväntas under 2014

De flesta marknader för 2014 förväntas bli på ungefär samma nivå som 2013
Under de åtta första månaderna 2013 registrerades totalt 136.966 tunga lastbilar i Europa 29 (EU minus Bulgarien plus Norge och Schweiz), en minskning med 8% jämfört med samma period föregående år. Bedömningen är att totalmarknaden för tunga lastbilar i Europa kommer nå en nivå på cirka 230.000 tunga lastbilar (oförändrad prognos) med höga leveranser under det fjärde kvartalet som ett resultat av förköpen inför de nya emissionsreglerna som börjar gälla den 31 december 2013. Även för 2014 förväntas totalmarknaden bibehålla nivån på cirka 230.000 tunga lastbilar.

Till och med september 2013 minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 9% till 171.666 fordon, jämfört med 188.026 till och med det tredje kvartalet 2012. Låg ekonomisk tillväxt och svag utveckling i tillverkningsindustrin under det andra kvartalet påverkade registreringarna under det tredje kvartalet. Dock fortsätter byggkonjunkturen att återhämta sig och ersättningsbehovet är fortsatt stort. Totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika förväntas uppgå till cirka 240.000 lastbilar under 2013 (föregående prognos: 250.000). För 2014 förväntas totalmarknaden nå en nivå på cirka 250.000 tunga lastbilar.

Under de första nio månaderna 2013 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien med 22% till 76.615 fordon jämfört med 62.835 de nio första månaderna 2012. Tillväxten drivs av fortsatt låga finansieringsräntor, investeringar i infrastruktur och en stark skördesäsong. Den brasilianska totalmarknaden för tunga lastbilar förväntas växa och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar under 2013 (oförändrad prognos). För 2014 förväntas totalmarknaden i Brasilien bibehålla nivån på cirka 105.000 tunga lastbilar.

I Kina förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar nå en nivå på cirka 710.000 lastbilar under 2013 jämfört med 636.000 lastbilar under 2012 (föregående prognos: 630.000). Totalmarknaden för medeltunga lastbilar i Kina förväntas nå en nivå på cirka 290.000 lastbilar under 2013 jämfört med 290.000 lastbilar under 2012 (föregående prognos: 305.000). För 2014 förväntas totalmarknaden i Kina uppgå till en nivå på cirka 700.000 tunga lastbilar och cirka 280.000 medeltunga lastbilar.

I Indien var totalmarknaden för tunga lastbilar fortsatt dämpad och under de nio första månaderna 2013 sjönk den med 34% till 105.566 lastbilar efter en avmattning i konjunkturen och minskade bränslesubventioner. Nuvarande bedömning om totalmarknaden för tunga lastbilar i Indien är 145.000 lastbilar (föregående prognos: 160.000 lastbilar). Den indiska totalmarknaden för medeltunga lastbilar har minskat med 15% under de nio första månaderna jämfört med 2012 och förväntas nå en nivå på cirka 80.000 lastbilar under 2013 (föregående prognos: 85.000 lastbilar). För 2014 förväntas totalmarknaden i Indien nå en nivå på cirka 145.000 tunga lastbilar och cirka 85.000 medeltunga lastbilar.

Till och med september steg den japanska marknaden för tunga lastbilar med 1% jämfört med de nio första månaderna 2012. Regeringens ekonomiska åtgärder har påbörjats och de betydande pågående investeringarna i offentliga byggnadsprojekt kommer troligen att stimulera den japanska ekonomin. Under 2013 förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar i Japan växa till cirka 35.000 lastbilar (oförändrad prognos). För 2014 förväntas totalmarknaden bibehålla nivån på cirka 35.000 tunga lastbilar.

Leveranserna ökade med 4% jämfört med det tredje kvartalet 2012
Under det tredje kvartalet 2013 levererade Volvokoncernen totalt 48.261 lastbilar, vilket var 4% fler än under det tredje kvartalet 2012.

Bra orderböcker för det fjärde kvartalet
Den totala nettoorderingången steg med 7% under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. En total orderingång på 44.224 lastbilar och leveranser av 48.261 lastbilar gav en så kallad book-to-bill ratio på 92% för koncernens helägda lastbilsverksamheter.

Under det tredje kvartalet 2013 uppgick orderingången i Europa till 17.902 lastbilar, vilket var 11% fler än under det tredje kvartalet föregående år. Orderingången på Volvolastbilar steg med 31% medan orderingången för Renault Trucks minskade med 10% jämfört med det tredje kvartalet föregående år. För Volvo Lastvagnar såldes tillgänglig produktionskapacitet för Euro 5-lastbilar slut under det tredje kvartalet, vilket dämpade orderingången. Renault Trucks orderingång påverkades negativt av utfasningen av den gamla generationen lastbilar och av att kunderna avvaktade med att lägga order på den nya generationen som bara finns med Euro 6-motorer.

I Nordamerika steg orderingången under det tredje kvartalet med 29% jämfört med det tredje kvartalet föregående år, med en särskilt stark utveckling för Mack.

I Sydamerika minskade orderingången med 22% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången var en konsekvens av att orderboken för 2013 fylldes upp under kvartalet och avvaktan inför lastbilsmässan Fenatran i slutet på oktober.

Jämfört med det tredje kvartalet 2012 minskade orderingången i Asien med 4% medan den steg med 31% på Övriga marknader.

Lägre rörelsemarginal jämfört med föregående år
Under det tredje kvartalet 2013 uppgick lastbilsverksamhetens nettoomsättning till 43.248 Mkr, vilket var 1% lägre än det tredje kvartalet 2012. Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 6% jämfört med det tredje kvartalet föregående år.

Lastbilsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 1.893 Mkr under det tredje kvartalet 2013 exklusive omstruktureringskostnader på 100 Mkr. Det tredje kvartalet 2012 uppgick rörelseresultatet till 2.375 Mkr exklusive omstruktureringskostnader på 560 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,4% jämfört med 5,4% samma period föregående år. Den lägre lönsamheten jämfört med det tredje kvartalet 2012 är en effekt av höga kostnader för forskning och utveckling, ofördelaktig valutakursutveckling och kostnader relaterade till introduktionen av nya lastbilsprogram i Europa och Asien.

Jämfört med det tredje kvartalet 2012 steg kostnaderna för forskning och utveckling med 939 Mkr som ett resultat av en nettokapitalisering föregående år och en nettoavskrivning under innevarande år. Jämfört med det tredje kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 768 Mkr.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2012 påverkades negativt av en ökning av garantiavsättningarna uppgående till 500 Mkr.

Quester – UD Trucks nya plattform för tunga lastbilar inriktad mot tillväxtmarknader
UD Trucks lanserade den 26 augusti Quester, en helt ny serie tunga lastbilar speciellt utvecklad för tillväxtmarknader. Quester kommer att bredda UD Trucks kundbas och bidra till lastbilsverksamhetens strategi genom att stärka konkurrenskraften och fånga tillväxtmöjligheterna på utvecklingsmarknader. Som en serie tunga lastbilar erbjuder Quester en plattform för ett stort antal användningsområden som gruvdrift, anläggningsarbete, distribution och fjärrtransporter. Tillverkningen av Quester startade i Bangkok i Thailand under det tredje kvartalet 2013. Förutom att leverera till den inhemska marknaden kommer fabriken i Thailand att exportera till Sydostasien och andra marknader. Inom en snar framtid kommer lastbilsserien även att tillverkas i Kina för den kinesiska marknaden och senare även i Indien.

Introduktion av ny serie Volvo VM för Latinamerika
Den 26 augusti lanserades den nya serien Volvo VM för Latinamerika vid ett evenemang i Trancoso i Brasilien. Lastbilarna har en ny hyttexteriör med inslag liknande Volvo FH som lanserades i Europa i fjol. Två nya 8x2- och 8x4-modeller har också lagts till serien. De nya lastbilarna kommer att vara Volvos huvudattraktioner vid lastbilsmässan Fenatran i São Paulo i Brasilien i slutet av oktober.