Segmentsöversikt

Nettoomsättning
  Tredje kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 43.248 43.634
Anläggningsmaskiner 12.278 13.272
Bussar 3.705 4.076
Volvo Penta 1.775 1.720
Volvo Aero 1.592
Gemensamma koncernfunktioner 3.094 2.590
Elimineringar –787 –596
Industriverksamheten 63.312 66.289
     
Kundfinansiering 2.350 2.421
Omklassificeringar och elimineringar –783 –452
Koncernen 64.880 68.256

Rörelseresultat exkl. omstruktureringskostnader
  Tredje kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 1.893 2.375
Anläggningsmaskiner 496 602
Bussar –164 –64
Volvo Penta 165 144
Volvo Aero 228
Gemensamma koncernfunktioner –239 –143
Elimineringar 23 –42
Industriverksamheten 2.174 3.096
     
Kundfinansiering 327 384
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 2.502 3.480
     
  Omstruktureringskostnader    
  Lastbilar –100 –560
  Anläggningsmaskiner
  Bussar
  Volvo Penta
  Gemensamma koncernfunktioner –4
  Industriverksamheten –104 –560
     
  Kundfinansiering
  Totalt –1041 –5602
     
Koncernen 2.398 2.920

1) Omstruktureringskostnader inkluderade i effektiviseringsprogrammet.
2) Övriga omstruktureringskostnader har inkluderats för jämförelse.


Rörelsemarginal exkl. omstruktureringskostnader
  Tredje kvartalet
% 2013 2012
Lastbilar 4,4 5,4
Anläggningsmaskiner 4,0 4,5
Bussar –4,4 –1,6
Volvo Penta 9,3 8,4
Volvo Aero 14,3
Industriverksamheten 3,4 4,7
Koncernen exkl. omstruktureringskostnader 3,91 5,12
     
Koncernen 3,7 4,3

1) Omstruktureringskostnader inkluderade i effektiviseringsprogrammet.
2) Övriga omstruktureringskostnader har inkluderats för jämförelse.