Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 46.234 50.518
Anläggningsmaskiner 16.019 19.715
Bussar 4.008 5.040
Volvo Penta 2.159 2.224
Volvo Aero 1.945
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt 3.170 4.742
Elimineringar -760 -3.206
Industriverksamheten 70.830 80.977
     
Kundfinansiering 2.385 2.487
Omklassificeringar och elimineringar -459 -522
Koncernen 72.756 82.943

Rörelseresultat per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 1.835 4.284
Anläggningsmaskiner 1.324 2.742
Bussar 11 188
Volvo Penta 290 279
Volvo Aero 315
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt -617 -439
Elimineringar 3 -47
Industriverksamheten 2.846 7.322
     
Kundfinansiering 416 387
Koncernen 3.262 7.709

Rörelsemarginal per affärsområde
  Andra kvartalet
% 2013 2012
Lastbilar 4,0 8,5
Anläggningsmaskiner 8,3 13,9
Bussar 0,3 3,7
Volvo Penta 13,4 12,5
Volvo Aero 16,2
Industriverksamheten 4,0 9,0
Koncernen 4,5 9,3