Bussar

Nollresultat trots låga marknadsvolymer

  • Lägre försäljningsvolymer på en svag marknad
  • Rörelseresultat på 11 Mkr
  • Lansering av Euro 6-motor och plug-in hybrid
  • Håkan Agnevall utsedd till VD för Volvo Bussar
Världsmarknaden för bussar på fortsatt låg nivå, men vissa tecken på förbättring

Under 2013 förväntas den europeiska bussmarknaden vara på samma nivå som under 2012 och prispressen är fortsatt hård. I Indien är efterfrågan på turistbussar mycket lägre och inom stadsbussar har den indiska regeringen offentliggjort bidrag för inköp av bussar, JnNurm, giltiga under perioden 2013-2016. I Kina förväntas upphandlingsaktiviteten öka i Shanghai under 2013.

I Nordamerika finns signaler om en återhämtning i både transit- och turistbussmarknaden. I Sydamerika fortsätter stimulanserna med Finame i Brasilien att ge stöd åt marknadens tillväxt. Upphandlingsaktiviteten i Brasilien förväntas öka mot slutet av året.

Försvagning på marknaden hämmar volymtillväxten

Leveranserna under det andra kvartalet 2013 uppgick till 2.050 bussar jämfört med 2.117 bussar samma kvartal 2012, vilket är en minskning med 3%.

Orderingången det andra kvartalet uppgick till 2.326 bussar, vilket var 13% fler än under samma period förra året.

Volvo Bussar fortsätter att stärka sin position som världsledande inom hybridteknik. Under det andra kvartalet inleddes fältprover med den helt nya plug-in hybriden, vilket följdes av lanseringen av ElectriCity, som är ett planerat samarbete mellan Volvokoncernen, Göteborgs stad och andra regionala intressenter. Målet är att lansera helt elektriska bussar 2015, samt att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller.

Nollresultat i kvartalet

Det andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 20% till 4.008 Mkr (5.040). Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 16%. Bussar gjorde ett rörelseresultat på 11 Mkr jämfört med ett rörelseresultat på 188 Mkr under det andra kvartalet 2012. Jämfört med det andra kvartalet 2012 påverkades rörelseresultatet negativt av förändrade valutakurser om 63 Mkr. Rörelseresultatet under andra kvartalet 2012 påverkades positivt med 50 Mkr från en mervärdesskattereduktion i Brasilien hänförlig till tidigare år. Rörelsemarginalen var 0,3% (3,7).

Ett kostnadsminskningsprogram är i fokus inom Volvo Bussar för att motverka den negativa marknadsutvecklingen. Koncentrationen av tillverkningen av kompletta bussar i Europa till Wroclaw i Polen har genomförts fullt ut. Tillverkningen av Volvobussar i Säffle upphörde under det andra kvartalet.