Viktiga händelser

Ny Volvo FM

Nya Volvo FM lanserades i Europa den 19 mars 2013. Den banbrytande nyheten Volvo Dynamic Steering är en av de mest spännande funktionerna. Volvo Dynamic Steering kombinerar ett konventionellt hydrauliskt servostyrsystem med en elektroniskt styrd elmotor som sitter på styrväxeln. Systemet gör att föraren obesvärat kan styra lastbilen i låga hastigheter, samtidigt som riktningsstabiliteten ute på vägarna är enastående.

Ny Volvo FMX
Volvo Lastvagnars nya Volvo FMX lanserades den 15 april 2013 på Bauma-mässan i München. Lastbilen bryter ny mark inom anläggningssegmentet genom att höja standarden när det kommer till nyckelfaktorer som robusthet, köregenskaper och förarkomfort. Lastbilen, som är speciellt framtagen för tunga anläggningstransporter, innehåller en mängd nyheter, vilket inkluderar en uppdaterad design av hyttinteriören, ny luftfjädring och högre markfrigång. Nya Volvo FMX är dessutom utrustad med Volvo Dynamic Steering – en innovation som förbättrar lastbilens manövrerbarhet.

Kraftfulla nyheter från Volvo Lastvagnar i Nordamerika
Den nya tungdragaren Volvo VNX, en 13-litersmotor för flytande naturgas, introduktion av Volvo I-Shift som standard i hela produktprogrammet och tjänster som hjälper kunderna att hålla hjulen rullande. Det är några av de nyheter som Volvo Lastvagnar i Nordamerika presenterade på lastbilsmässan Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky, USA den 21 mars 2013. Volvo VNX är en ny, kraftfull tungdragare för den nordamerikanska marknaden. Dragbilen är avsedd för krävande uppdrag som transporter av timmer eller maskiner.

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2013 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Carl-Henric Svanberg, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl-Henric Svanberg.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Yngve Slyngstad, representerande Norges Bank Investment Management samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman antog styrelsens förslag om en ändring i bolagsordningen gällande revisorernas mandattid. Uppdraget som revisor skall nu gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se