Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 37.031 48.014
Anläggningsmaskiner 12.136 17.999
Bussar 3.482 5.086
Volvo Penta 1.839 1.933
Volvo Aero 1.682
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt 2.554 4.146
Elimineringar –662 –2.861
Industriverksamheten 56.380 75.999
     
Kundfinansiering 2.351 2.367
Omklassificeringar och elimineringar –387 –563
Koncernen 58.344 77.803

Rörelseresultat per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2013 2012
Lastbilar 101 3.677
Anläggningsmaskiner 500 2.089
Bussar –88 46
Volvo Penta 100 114
Volvo Aero 233
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –516 –241
Elimineringar 4 –14
Industriverksamheten 101 5.906
     
Kundfinansiering 381 334
Koncernen 482 6.240

Rörelsemarginal per affärsområde
  Första kvartalet
% 2013 2012
Lastbilar 0,3 7,7
Anläggningsmaskiner 4,1 11,6
Bussar –2,5 0,9
Volvo Penta 5,4 5,9
Volvo Aero 13,9
Industriverksamheten 0,2 7,8
Koncernen 0,8 8,0