Fjärde kvartalet Föränd- Helåret Föränd-
Lastbilar 2012 2011 ring i % 2012 2011 ring i %
Europa 23.660 26.332 –10 84.355 95.113 –11
    Västra Europa 17.748 20.213 –12 63.730 75.728 –16
    Östra Europa 5.912 6.119 –3 20.625 19.385 6
Nordamerika 10.477 13.673 –23 47.806 42.613 12
Sydamerika 6.493 7.843 –17 23.443 29.274 –20
Asien 13.819 16.606 –17 51.514 56.165 –8
Övriga marknader 4.177 4.175 0 16.899 15.226 11
Totalt Lastbilar  58.626 68.629 –15 224.017 238.391 –6
             
Lätta lastbilar (< 7 ton) 4.647 5.384 –14 18.284 23.982 –24
Medeltunga lastbilar (7-16 ton) 8.215 9.884 –17 32.935 34.631 –5
Tunga lastbilar (>16 ton) 45.764 53.361 –14 172.798 179.779 –4
Totalt Lastbilar 58.626 68.629 –15 224.017 238.391 –6
             
Mack Trucks            
Europa 19 55 –65 45 55 –18
    Västra Europa
    Östra Europa 19 55 –65 45 55 –18
Nordamerika 3.575 5.233 –32 20.973 16.113 30
Sydamerika 946 765 24 2.886 2.872 0
Asien 6 –100 30 8 275
Övriga marknader 285 414 –31 1.143 1.230 –7
Totalt Mack Trucks 4.825 6.473 –25 25.077 20.278 24
             
Lätta lastbilar (< 7 ton)
Medeltunga lastbilar (7-16 ton)
Tunga lastbilar (>16 ton) 4.825 6.473 –25 25.077 20.278 24
Totalt Mack Trucks 4.825 6.473 –25 25.077 20.278 24
             
Renault Trucks            
Europa 11.430 12.837 –11 41.181 48.970 –16
    Västra Europa 10.086 11.308 –11 36.162 43.849 –18
    Östra Europa 1.344 1.529 –12 5.019 5.121 –2
Nordamerika 74 78 –5 139 182 –24
Sydamerika 414 202 105 1.266 930 36
Asien 1.225 1.433 –15 4.076 4.678 –13
Övriga marknader 1.570 1.419 11 5.510 4.562 21
Totalt Renault Trucks 14.713 15.969 –8 52.172 59.322 –12
             
Lätta lastbilar (< 7 ton) 3.543 4.279 –17 13.941 18.632 –25
Medeltunga lastbilar (7-16 ton) 2.229 2.328 –4 7.460 7.979 –7
Tunga lastbilar (>16 ton) 8.941 9.362 –4 30.771 32.711 –6
Totalt Renault Trucks 14.713 15.969 –8 52.172 59.322 –12
             
Volvo Lastvagnar            
Europa 12.211 13.440 –9 43.129 46.088 –6
    Västra Europa 7.662 8.905 –14 27.568 31.879 –14
    Östra Europa 4.549 4.535 0 15.561 14.209 10
Nordamerika 6.725 8.150 –17 26.222 25.229 4
Sydamerika 5.092 6.827 –25 19.158 25.213 –24
Asien 3.863 4.665 –17 11.636 14.224 –18
Övriga marknader 1.404 1.259 12 5.743 4.592 25
Totalt Volvo Lastvagnar 29.295 34.341 –15 105.888 115.346 –8
             
Lätta lastbilar (< 7 ton)
Medeltunga lastbilar (7-16 ton) 534 550 –3 1.781 1.888 –6
Tunga lastbilar (>16 ton) 28.761 33.791 –15 104.107 113.458 –8
Totalt Volvo Lastvagnar 29.295 34.341 –15 105.888 115.346 –8
             
UD Trucks            
Europa
    Västra Europa
    Östra Europa
Nordamerika 103 212 –51 472 1.089 –57
Sydamerika 41 49 –16 133 259 –49
Asien 3.692 4.915 –25 16.240 16.563 –2
Övriga marknader 918 1.083 –15 4.503 4.842 –7
Totalt UD Trucks 4.754 6.259 –24 21.348 22.753 –6
             
Lätta lastbilar (< 7 ton) 507 395 28 1.994 2.632 –24
Medeltunga lastbilar (7-16 ton) 2.088 3.251 –36 10.583 10.822 –2
Tunga lastbilar (>16 ton) 2.159 2.613 –17 8.771 9.299 –6
Totalt UD Trucks 4.754 6.259 –24 21.348 22.753 –6
             
Eicher 1)            
Europa
    Västra Europa
    Östra Europa
Nordamerika
Sydamerika
Asien 5.040 5.588 –10 19.532 20.692 –6
Övriga marknader
Totalt Eicher 5.040 5.588 –10 19.532 20.692 –6
             
Lätta lastbilar (< 7 ton) 597 710 –16 2.349 2.718 –14
Medeltunga lastbilar (7-16 ton) 3.364 3.755 –10 13.111 13.942 –6
Tunga lastbilar (>16 ton) 1.079 1.123 –4 4.072 4.033 1
Totalt Eicher 5.040 5.588 –10 19.532 20.692 –6
             
1) Leveranssiffrorna avser de 50% av samriskbolaget tillsammans med Eicher Motor som konsolideras i Volvokoncernen.