Viktiga händelser

Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA certifierade enligt 2014 års utsläppskrav
Den 12 december 2012 meddelade Volvokoncernen att The US Environmental Protection Agency (EPA) och National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hade certifierat Volvokoncernens samtliga lastbilar i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

Renault s.a.s. avyttrar hela sitt innehav i AB Volvo
Den 13 december 2012 erhöll AB Volvo en begäran om konvertering av 110.048.945 A-aktier till B-aktier. Vidare offentliggjorde AB Volvos största ägare Renault s.a.s. att bolaget hade avyttrat samtliga sina aktier i AB Volvo genom att sälja 138 604 945 A-aktier på aktiemarknaden. I samband med Renaults avyttring ökade Industrivärden sitt innehav och var vid årsskiftet största ägare med 6,5% av det utestående antalet aktier (19,5% av rösterna). Även Norges Bank Investment Management ökade sitt innehav och var vid årsskiftet näst största ägare baserat på kapital med 4,9% av det utestående antalet aktier (5,1% av rösterna).

Konsolidering av Volvokoncernens industriella verksamhet i Japan
Den 11 januari 2013, meddelade Volvokoncernen att man beslutat att genomföra ett program i Japan som syftar till att förbättra den totala effektiviteten. I maj 2013 kommer anläggningen för remanufacturing i Ota att stängas och verksamheten flyttas till Ageo, Volvokoncernens huvudort i Japan. Programmet innebär även sanering av mark, rivning av gamla byggnader samt flytt eller avveckling av föråldrad produktionsutrustning. Totalt belastades segmentet lastbilar i det fjärde kvartalet 2012 med kostnader motsvarande 280 Mkr.

Strategisk allians med kinesiska Dongfeng Motor Group
Den 26 januari 2013 meddelade AB Volvo att man tecknat ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45% av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar. För ett genomförande av affären krävs att vissa villkor uppfylls, däribland godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och myndigheter i Kina. Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljarder RMB och ambitionen är att genomföra affären så snart som möjligt. Slutförandet beräknas ske inom cirka 12 månader från avtalets undertecknande.