Lastbilar

Omstrukturering och lågt kapacitetsutnyttjande påverkade lönsamheten

  • Omfattande produktförnyelsearbete
  • Produktionsneddragningar det fjärde kvartalet – underabsorption av kostnader om 1,1 miljarder kronor
  • Betydande minskning av lagren