Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 47.732 56.739
Anläggningsmaskiner 12.572 16.354
Bussar 5.626 6.571
Volvo Penta 1.754 1.839
Volvo Aero 1.834
Övrigt och elimineringar 2.232 1.451
Industriverksamheten 69.916 84.788
     
Kundfinansiering 2.507 2.321
Omklassificeringar och elimineringar –630 –602
Koncernen 71.793 86.507
     

Rörelseresultat per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 880 4.866
Anläggningsmaskiner 363 1.674
Bussar –129 308
Volvo Penta 14 102
Volvo Aero 155
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –396 –417
Industriverksamheten 731 6.688
     
Kundfinansiering 390 267
Koncernen 1.121 6.955

Rörelsemarginal per affärsområde
  Fjärde kvartalet
% 2012 2011
Lastbilar 1,8 8,6
Anläggningsmaskiner 2,9 10,2
Bussar –2,3 4,7
Volvo Penta 0,8 5,5
Volvo Aero 8,5
Industriverksamheten 1,0 7,9
Koncernen 1,6 8,0