Bussar

Svaga marknader fortsätter att påverka lönsamheten

  • Lägre försäljningsvolymer
  • Rörelseresultat på -129 Mkr (inklusive omstruktureringskostnader på totalt 110 Mkr)
  • Ökade marknadsandelar i de flesta regioner