Anläggningsmaskiner

Försäljning och lönsamhet under press

  • Svaga marknader, framför allt i gruvsegmentet
  • 15% marknadsandel i Kina – högsta hittills
  • Proaktiv lagerreduktion var framgångsrik