Viktiga händelser

Renault Trucks Defense förvärvar franska Panhard
Den 26 juli meddelades att Renault Trucks Defense, som ingår i Volvokoncernens affärsområde Governmental sales, köper den franska fordonstillverkaren Panhard, som är specialiserad på tillverkning av lätta transportfordon anpassade för försvarsverksamhet. 2011 omsatte Panhard 81 miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till 9,4 miljoner euro. Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2012.

Ny Volvo FH lanserad
Den 5 september lanserade Volvo sin nya Volvo FH-serie. Den nya Volvo FH flyttar fram gränsen för vad en premiumlastbil kan erbjuda. Volvo FH är en lastbil byggd med förarens behov i centrum och med fokus på att öka åkeriernas lönsamhet.

AB Volvo slutförde köpet av aktier i Deutz AG
Den 13 september meddelade AB Volvo att transaktion där bolaget ökar sitt ägande i Deutz AG från 6.7% till drygt 25% genomförts. Totalt köpte AB Volvo 22.117.693 aktier från Same Deutz-Fahr Group för ett belopp på 130 miljoner euro. Affären gjorde AB Volvo till den största aktieägaren i Deutz AG.

Volvokoncernen investerar i Ryssland
Volvokoncernen investerar 783 Mkr i en ny anläggning för tillverkning av hytter vid fabriken i ryska Kaluga. Anläggningen, som beräknas tas i bruk 2014, kommer att tillverka hytter för varumärkena Volvo och Renault Trucks med en sammanlagd kapacitet på 15.000 hytter per år.

Volvokoncernen presenterar ny lastvagnsstrategi för att nå önskad lönsamhetsförbättring
Den nya strategin, som är ett för koncernen viktigt steg mot målet att förbättra rörelsemarginalen med 3 procentenheter, presenterades på Kapitalmarknadsdagen den 25 september.

AB Volvo slutförde försäljningen av Volvo Aero
Den 1 oktober slutförde AB Volvo försäljningen av Volvo Aero till GKN. Försäljningen väntas ge en positiv engångseffekt på rörelseresultatet om cirka 300 Mkr i det fjärde kvartalet, netto efter återlagda avskrivningar. Den finansiella nettoskulden förväntas minska med cirka 5 miljarder kronor.

Volvo Bussar koncentrerar tillverkningen av kompletta bussar i Europa
Den 3 oktober meddelade Volvo Bussar planer på att koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till huvudanläggningen i Wroclaw i Polen. Produktionen vid anläggningen i Säffle upphör vid halvårsskiftet 2013, förutsatt att erforderliga förhandlingar med de fackliga organisationerna är avslutade. En flytt av produktionen beräknas belasta Volvokoncernens rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2012 med cirka 100 Mkr.

Ny organisation för lastbilsåterförsäljarnätet i Europa, Mellanöstern och Afrika
Volvokoncernen avser att införa en ny organisation för lastbilsåterförsäljarnätverken i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Omorganisationen syftar till att bättre ta till vara möjligheterna hos koncernens varumärken och produkter i enlighet med den nya strategin för lastbilsverksamheten.