Lastbilar

Osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen påverkar efterfrågan

  • Minskande efterfrågan
  • Lönsamheten påverkad av omstrukturering i UD Trucks och justering av garantireserver
  • Ny Volvo FH lanserad