Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Tredje kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 44.309 47.412
Anläggningsmaskiner 13.272 14.571
Bussar 4.256 5.043
Volvo Penta 1.720 2.084
Volvo Aero 1.592 1.377
Övrigt och elimineringar 1.994 1.072
Industriverksamheten 67.143 71.559
     
Kundfinansiering 2.422 2.237
Omklassificeringar och elimineringar –452 –476
Koncernen 69.111 73.321

Rörelseresultat per affärsområde
  Tredje kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 1.695 3.983
Anläggningsmaskiner 650 1.438
Bussar –58 205
Volvo Penta 147 219
Volvo Aero 227 108
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –116 –437
Industriverksamheten 2.544 5.516
     
Kundfinansiering 383 258
Koncernen 2.927 5.774

Rörelsemarginal per affärsområde
  Tredje kvartalet
% 2012 2011
Lastbilar 3,8 8,4
Anläggningsmaskiner 4,9 9,9
Bussar –1,4 4,1
Volvo Penta 8,5 10,5
Volvo Aero  14,3 7,8
Industriverksamheten 3,8 7,7
Koncernen 4,2 7,9