Bussar

Lönsamheten påverkad av minskad försäljning

  • Lägre försäljningsvolymer
  • Lågt kapacitetsutnyttjande – omstrukturering i Europa
  • Rörelseresultat -58 Mkr