Anläggningsmaskiner

Lönsamheten under press

  • Nettoomsättningen minskade med 9%
  • Totalmarknaden ned med 11% till och med augusti, Kina ned med 36%
  • Underabsorption på grund av tidiga åtgärder för att minska lagren