Volvo Penta

Lägre försäljning påverkade lönsamheten

  • Stärkt produktportfölj

  • Rörelsemarginal på 12,1%

  • Besvärliga marknadsförhållanden för både marinmotorer och industrimotorer