Volvo Aero

Ökad försäljning och förbättrad lönsamhet

  • Ökad försäljning

  • Positiv produktivitetstrend, fördelaktig produktmix och positiv valutakursutveckling

  • Volvo Aero kommer att säljas till GKN