Viktiga händelser

AB Volvo förvärvar aktier i Deutz AG
Den 13 juni meddelade AB Volvo att man undertecknat ett avtal som ger bolaget möjligheten att öka sitt aktieinnehav i Deutz AG från 6,7% till drygt 25% genom förvärv av sammanlagt 22.117.693 aktier från Same Deutz-Fahr Group till ett pris av 5,88 euro per aktie, totalt 130 miljoner euro. För att affären ska slutföras krävs att ett antal villkor uppfylls, bland annat godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären skulle innebära att AB Volvo blir den största ägaren i Deutz AG, som sedan många år är en strategisk partner inom medeltunga motorer.

AB Volvo säljer Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor
Den 5 juli meddelade AB Volvo att man säljer koncernens dotterbolag Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären beräknas slutföras under det tredje kvartalet 2012. Försäljningen väntas ge upphov till en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat under det tredje kvartalet om cirka 200 Mkr. Försäljningen förväntas minska koncernens nettoskuld med cirka 5 miljarder kronor. För ett genomförande av affären krävs godkännande av berörda myndigheter.

Ny Volvo-motor för Euro VI
Den 5 juli presenterade Volvo Lastvagnar en motor anpassad för miljökraven Euro VI. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77% och partikelutsläppen halveras från redan låga nivåer. Euro VI kommer på Volvos D13-motor med 460 hk, som i dag utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvo-lastbilar.