Lastbilar

Marknadsmix och investeringar i nya produkter påverkar lönsamheten

  • Varierande marknadsförhållanden i Europa, lägre takt i orderingången i Nordamerika

  • Ny motor anpassad för emissionsstandarden Euro VI som träder i kraft 2014

  • Nettoomsättningen steg med 3%, rörelsemarginal på 8,0%