Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 51.331 49.641
Anläggningsmaskiner 19.715 17.153
Bussar 5.189 5.467
Volvo Penta 2.224 2.469
Volvo Aero 1.945 1.547
Övrigt och elimineringar 1.535 1.008
Industriverksamheten 81.938 77.286
     
Kundfinansiering 2.487 2.225
Omklassificeringar och elimineringar –522 –548
Koncernen 83.904 78.962

Rörelseresultat per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 4.120 5.105
Anläggningsmaskiner 2.629 1.945
Bussar 176 298
Volvo Penta 268 327
Volvo Aero 305 62
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –549 –346
Industriverksamheten 6.949 7.391
     
Kundfinansiering 386 257
Koncernen 7.335 7.648
     
 
 

Rörelsemarginal per affärsområde
  Andra kvartalet
% 2012 2011
Lastbilar 8,0 10,3
Anläggningsmaskiner 13,3 11,3
Bussar 3,4 5,5
Volvo Penta 12,1 13,2
Volvo Aero 15,7 4,0
Industriverksamheten 8,5 9,6
Koncernen 8,7 9,7