Bussar

Lönsamheten påverkad av minskad försäljning

  • Lägre försäljningsvolymer och ökad prispress

  • Order på 550 dubbeldäckare från Singapore

  • Hittills har 760 hybrider sålts till 20 länder