Anläggningsmaskiner

Stark resultatutveckling

  • Starkt andra kvartal

  • Omsättningen steg med 15%, rörelseresultatet med 35% och rörelsemarginalen var 13,3%

  • Marknaden i Kina minskade med 38%, övriga marknader steg

  • Kapacitetsanpassningar i Europa och Kina