Volvo Penta

Minskad försäljning och lägre rörelsemarginal

  • Fortsatt svag världsmarknad för marinmotorer
  • IPS-systemet introduceras i nya typer av motorbåtar
  • Rörelseresultatet påverkades av lägre försäljning