Volvo Aero

Förbättrad lönsamhet

  • Nettoomsättningen steg med 5%
  • Ökad produktivitet bidrog till förbättrad lönsamhet