Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 48.911 45.128
Anläggningsmaskiner 17.999 15.422
Bussar 5.224 4.742
Volvo Penta 1.933 2.066
Volvo Aero 1.682 1.598
Övrigt och elimineringar 1.284 1.001
Industriverksamheten 77.034 69.956
     
Kundfinansiering 2.367 2.099
Omklassificeringar och elimineringar –563 –478
Koncernen 78.838 71.577
     

Rörelseresultat per affärsområde
  Första kvartalet
Mkr 2012 2011
Lastbilar 3.521 4.273
Anläggningsmaskiner 2.131 1.755
Bussar 62 303
Volvo Penta 112 177
Volvo Aero 235 35
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –157 –207
Industriverksamheten 5.906 6.335
     
Kundfinansiering 333 187
Koncernen 6.239 6.522

Rörelsemarginal per affärsområde
  Första kvartalet
% 2012 2011
Lastbilar 7,2 9,5
Anläggningsmaskiner 11,8 11,4
Bussar 1,2 6,4
Volvo Penta 5,8 8,6
Volvo Aero 14,0 2,2
Industriverksamheten 7,7 9,1
Koncernen 7,9 9,1