Volvo Aero

Bra efterfrågan på flygplan

  • Lägre resultat på grund av ofördelaktig valutakursutveckling
  • AB Volvo meddelar sin avsikt att avyttra Volvo Aero