Viktiga händelser

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2011
På kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 8 november 2011 informerade vd och koncernchef Olof Persson om koncernens nya finansiella mål, som presenterades den 22 september 2011, och om den nya organisationen som gäller från och med 2012. Han lyfte även fram den stora tillväxtmöjlighet han ser i den befintliga affären, som tillsammans med en ökad kostnadseffektivitet över tid kan ge koncernen potential att höja rörelsemarginalen med åtminstone 3 procentenheter, vilket kommer underlätta för koncernen att nå de nya finansiella målen.

AB Volvo utvärderar möjligheterna att sälja Volvo Aero
Den 21 november 2011 meddelades att AB Volvo, som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, har inlett en process som syftar till att sälja Volvo Aero.

Carl-Henric Svanberg föreslås som ny ordförande i AB Volvo
Den 12 december 2011 meddelades att valberedningen i AB Volvo föreslår att Carl-Henric Svanberg utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 4 april 2012. AB Volvos nuvarande styrelseordförande Louis Schweitzer har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsemedlemmarna Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg, Ying Yeh och Olof Persson.