Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 57.291 48.041
Anläggningsmaskiner 16.750 14.657
Bussar 6.680 5.602
Volvo Penta 1.948 2.031
Volvo Aero 1.871 1.850
Elimineringar och övrigt 248 –207
Industriverksamheten 84.788 71.974
     
Kundfinansiering 2.321 1.951
Elimineringar –602 –528
Koncernen 86.507 73.398
     

Rörelseresultat per affärsområde
  Fjärde kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 4.906 3.490
Anläggningsmaskiner 1.649 1.758
Bussar 295 221
Volvo Penta 94 73
Volvo Aero 151 282
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –402 –404
Industriverksamheten 6.693 5.420
     
Kundfinansiering 262 98
Koncernen 6.955 5.518

Rörelsemarginal per affärsområde
  Fjärde kvartalet
% 2011 2010
Lastbilar 8,6 7,3
Anläggningsmaskiner 9,8 12,0
Bussar 4,4 3,9
Volvo Penta 4,8 3,6
Volvo Aero 8,1 15,2
Industriverksamheten 7,9 7,5
Koncernen 8,0 7,5