Bussar

Ytterligare förbättrad lönsamhet det fjärde kvartalet

  • Leveranserna steg med 29%
  • Fortsatt negativ marknadstrend i Nordamerika och Europa men tillväxt i Sydamerika
  • Ny serie bussar lanserad i Indien