Rörelseresultat och rörelsemarginal

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  • Första tecknen på viss nedgång i Europa
  • Fortsatt bra efterfrågan i Nordamerika samtidigt som Japan återhämtar sig
  • Lönsamheten förbättrad med en rörelsemarginal på 8,3%