Volvo Penta

Ökad lönsamhet

  • Marinmarknaden i stort sett oförändrad, försvagning från höga nivåer för industrimotorer
  • Förbättrad lönsamhet
  • Fortsatta framgångar för Volvo Penta IPS