Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Tredje kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 47.730 41.187
Anläggningsmaskiner 14.958 12.710
Bussar 5.157 4.594
Volvo Penta 2.199 2.077
Volvo Aero 1.410 1.815
Elimineringar och övrigt 105 –158
Industriverksamheten 71.559 62.225
     
Kundfinansiering 2.237 2.146
Elimineringar –476 –402
Koncernen 73.321 63.969

Rörelseresultat per affärsområde
  Tredje kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 3.962 2.700
Anläggningsmaskiner 1.403 1.330
Bussar 185 155
Volvo Penta 209 72
Volvo Aero 102 224
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –338 385
Industriverksamheten 5.523 4.866
     
Kundfinansiering 251 48
Koncernen 5.774 4.913

Rörelsemarginal per affärsområde
  Tredje kvartalet
% 2011 2010
Lastbilar 8,3 6,6
Anläggningsmaskiner 9,4 10,5
Bussar 3,6 3,4
Volvo Penta 9,5 3,5
Volvo Aero  7,2 12,3
Industriverksamheten 7,7 7,8
Koncernen 7,9 7,7