Rörelseresultat och rörelsemarginal

Stark efterfrågan i Sydamerika

  • Leveranserna steg med 37% drivet av Brasilien
  • Fortsatt svag efterfrågan i Nordamerika och Europa
  • Fortsatta framgångar för hybridbussar