Rörelseresultat och rörelsemarginal

Stabilt tredje kvartal

  • Fortsatt marknadstillväxt i Europa och Nordamerika
  • Inbromsning i Kina
  • Volvo CE:s nettoomsättning ökade med 27% justerat för valuta
  • Marknadsledande positionen i Kina bibehållen