Rörelseresultat och rörelsemarginal

Fortsatt försäljningstillväxt

  • Försäljningsökning på 7% för jämförbara enheter
  • Fokus på förbättrad produktivitet för att motverka påverkan från den starka svenska kronan