Volvo Penta

Rörelsemarginal på 12,2%

  • Stark efterfrågan på industrimotorer globalt, svagare på marinmotorer

  • Förbättrad lönsamhet

  • Ökade marknadsandelar inom både marin- och industrimotorer