Volvo Aero

Ett utmanande kvartal

  • Flygtrafiken fortsätter att öka

  • Svag men förbättrad lönsamhet

  • Avtal om deltagande i den nya motorn PW1100G