Segmentsöversikt

Nettoomsättning per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 50.062 41.589
Anläggningsmaskiner 17.520 15.295
Bussar 5.593 5.253
Volvo Penta 2.565 2.631
Volvo Aero 1.588 2.133
Elimineringar och övrigt –43 –184
Industriverksamheten 77.286 66.717
     
Kundfinansiering 2.225 2.426
Elimineringar –548 –378
Koncernen 78.962 68.765

Rörelseresultat per affärsområde
  Andra kvartalet
Mkr 2011 2010
Lastbilar 5.106 2.478
Anläggningsmaskiner 1.893 2.086
Bussar 275 259
Volvo Penta 314 312
Volvo Aero * 55 –372
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt ** –246 0
Industriverksamheten 7.398 4.763
     
Kundfinansiering 250 7
Koncernen 7.648 4.770
     
* Andra kvartalet 2010 påverkades negativt av en nedskrivning av tillgångar i VAS med 613 Mkr.
** Inklusive nedskrivningar av tillgångar i VAS (390 Mkr), bokade i "Huvudkontorsfunktioner och övrigt" under 2009, omklassificerade under andra kvartalet 2010 till Volvo Aero.

Rörelsemarginal per affärsområde
  Andra kvartalet
% 2011 2010
Lastbilar 10,2 6,0
Anläggningsmaskiner 10,8 13,6
Bussar 4,9 4,9
Volvo Penta 12,2 11,9
Volvo Aero * 3,5 –17,4
Industriverksamheten 9,6 7,1
Koncernen 9,7 6,9
     
* Andra kvartalet 2010 påverkades negativt av en nedskrivning av tillgångar i VAS med 613 Mkr.