Bussar

Kraftigt ökade leveranser

  • Långsam återhämtning i Europa och Nordamerika

  • Leveranserna steg med 36%

  • Första ordern på hybridbussar utanför Europa