Anläggningsmaskiner

Stabilt andra kvartal

  • Fortsatt starka marknader

  • Volvo CE:s nettoomsättning ökade med 32% justerat för valuta

  • Rörelseresultatet påverkades negativt med 300 Mkr på grund av jordbävningen i Japan

  • Marknadsledande positionen i Kina stärkt, 11,8% marknadsandel