Viktiga händelser

Olof Persson ny koncernchef för Volvo
AB Volvos styrelse har beslutat utse Olof Persson, 46, idag vd för Volvo Construction Equipment, till ny vd och koncernchef för Volvo. Olof Persson tillträder som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen den 1 september 2011 då Leif Johansson, som tidigare meddelats, går i pension. Från och med den 1 maj kommer Olof Persson att gå in som vice vd och ställföreträdande koncernchef och arbeta parallellt med Leif Johansson.

Pat Olney ny verkställande direktör för Volvo Construction Equipment
Patrick Olney har utsetts till ny VD för Volvo Construction Equipment, VCE. Pat Olney har en omfattande erfarenhet från tillverkningsindustrin där han arbetat 17 år, varav tio av dessa i olika chefsroller inom Volvo CE. Han tillträder sin nya tjänst den 1 maj 2011.

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 6 april 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Leif Johansson omvaldes för tiden till och med den 31 augusti 2011, då han kommer att lämna uppdraget som VD och koncernchef. Till ny ledamot valdes vidare Olof Persson för tiden från och med den 1 september 2011, då han tillträder som VD och koncernchef för Volvo. Louis Schweitzer omvaldes till styrelseordförande.

Till ledamöter i valberedningen valdes Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP samt styrelsens ordförande. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman antog förslaget från Renault S.A. och Industrivärden gällande ett tillägg till AB Volvos bolagsordning som möjliggör frivillig konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B. Ändringen av bolagsordningen förutsatte bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av både aktier och röster vid stämman.

Volvo CE planerar investera 100 miljoner dollar i Nordamerika
Under de kommande åren planerar Volvo Construction Equipment att investera 100 miljoner dollar i den amerikanska anläggningen i Shippensburg, Pennsylvania, och starta produktion av hjullastare, grävmaskiner och ramstyrda dumprar i Nordamerika. Dessutom flyttar det nordamerikanska huvudkontoret för försäljningen och Volvo Rents till Shippensburg senast i september 2012 från Asheville i North Carolina.


Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se