Publiceringstillfällen

Rapport över det andra kvartalet 2011         22 juli, 2011
Rapport över det tredje kvartalet 2011  21 oktober, 2011
Bokslutsrapport 2011 februari 2011
Årsredovisning 2011 mars 2012
Årsredovisning och kvartalsrapporter publiceras även på www.volvokoncernen.se